Gimbrere Legal - Logo - Business Card

Internationale kinderontvoering en social media

Internationale kinderontvoering en social media

Mijn laatste blog dateert van september 2020. Hierin ben ik ingegaan op internationale kinderontvoering in het coronatijdperk. Ik liet weten dat in mijn praktijk sprake was van meer kinderontvoeringszaken. In de praktijk werd dit nogal eens veroorzaakt doordat een van de ouders met kind of kinderen naar Nederland kwam en stelde dat terugkeer met de kinderen niet mogelijk was vanwege COVID 19 beperkingen. Ik treed in kinderontvoeringszaken  op voor zowel de achterblijvende ouder als voor de overbrengende ouder. Inmiddels ervaar ik dat de coronabeperkingen in de afgelopen zes maanden weinig invloed hebben op de zaken die zich bij mij aandienen. De laatste maanden heb ik weer een aanzienlijk aantal kinderontvoeringszaak behandeld. Het gaat dan de afgelopen maanden om landen als Engeland, Frankrijk, Syrië, Hongarije en Egypte. In deze zaken zijn ook de RIVM beperkingen als verweer opgevoerd. In de praktijk heb ik vastgesteld dat de beperkingen met betrekking tot corona nauwelijks een rol spelen bij de beslissingen van de rechtbank Den Haag en evenmin bij beslissingen van buitenlandse rechters.

Het afgelopen jaar heb ik opnieuw vastgesteld dat berichten op sociale media en Whatsapp een grote rol spelen bij de beoordeling van het teruggeleidingsverzoek van de kinderen door de rechtbank. Immers moet vaak worden aangetoond dat sprake is van toestemming om te reizen met de kinderen, het instemmen met het verblijf van de kinderen in het buitenland en het overleg tussen ouders over schoolgang van de kinderen. Ook als het gaat om bedreigingen van de andere ouder en  gevaren voor de kinderen spelen berichten op sociale media en het WhatsAppverkeer tussen ouders een grote rol. Dit betekent dat ik als advocaat steeds meer dergelijke berichten verzamel, beoordeel en inzet om bewijs te leveren. Ook de afgelopen maanden ben ik  er in geslaagd om met dergelijke berichten aan te tonen dat bijvoorbeeld is ingestemd door de andere ouder met de nieuwe school in het buitenland, dat andere ouder is bedreigd, dat is ingestemd met verblijf in Nederland of dat is ingestemd met verblijf in het buitenland. In een recente zaak is de rechtbank door partijen voorzien van pakken papier met kopieën van WhatsAppberichten.  Dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt.

Kortom, een goede voorbereiding en een goed advies is een kinderontvoeringszaak van groot belang. Om die reden heb ik recentelijk een tweetal filmpjes gepost die inzicht geven in mijn praktijk en mijn dagelijkse werkzaamheden.

Inmiddels word ik ook steeds meer ingezet om Nederlandse beslissingen waarin bijvoorbeeld de Nederlandse ouder eenhoofdig gezag krijgt of het hoofdverblijf van het kind  aan deze ouder is toegekend te effectueren in het buitenland. Dat zijn ook enorme uitdagingen. In de praktijk betekent dit dat overleg wordt gevoerd met politie en justitie in Nederland, de buitenlandse autoriteiten en ook een in te schakelen advocaat  in het buitenland. Hierbij worden vaak goede resultaten geboekt. Wel moet ik constateren dat ouders vaak lang wachten met het inschakelen van specialisten op dit terrein. Dit kan er dan toe leiden dat het ten uitvoer leggen van beslissingen in het buitenland met de maand moeilijker wordt.

Call Now