Gimbrere Legal - Logo - Business Card

Internationale kinderontvoering in het coronatijdperk

Internationale kinderontvoering in het coronatijdperk

Als gespecialiseerd advocaat behandel ik al jaren zaken met betrekking tot internationale kinderontvoering. Mij wordt de laatste maanden regelmatig voorgehouden dat het in deze praktijk wel rustig zal zijn vanwege de wereldwijde coronamaatregelen en daaraan verbonden internationale beperkingen. Dit is niet het geval. Wat ik de afgelopen vijf maanden heb gezien en ervaren is dat in lopende zaken COVID-19 wordt ingezet  als verweer. De ontvoerde ouder stelt dat terugkeer van de minderjarige naar het land waar het kind vandaan komt onmogelijk is. Het verweer is dan dat dit land inreisbeperkingen heeft, er besmettingsgevaar is en ook dat de andere ouder mogelijk besmet is doordat hij of zij zich niet houdt aan de richtlijnen van het RIVM. De ervaring in lopende zaken is dat dit verweer niet vaak wordt gehonoreerd. Er wordt in rechte redelijk snel aangenomen dat ouders over een weer de RIVM maatregelen volgen. Bovendien wordt door de rechter vaak overwogen dat de anderhalve meter afstand niet geldt voor gezinsleden. Kortom, in Nederland heb ik nog geen uitspraken gezien waarin corona leidt tot afwijzing van teruggeleidingsverzoeken.

Ik ervaar juist meer ontvoeringszaken. Dit komt dan bijvoorbeeld doordat de ouder in Nederland met de kinderen op bezoek is en vanwege reisbeperkingen niet op de afgesproken datum kan terugkeren.  Daardoor is het soms noodzakelijk dat de ouder met de kinderen iets langer Nederland blijft. Dit leidt dan tot spanningen en ook regelmatig tot een weigering om terug te keren.

Het afgelopen half jaar heb ik veel kinderontvoering zaken behandeld. Veel landen zijn voorbij gekomen zoals Spanje, Italie, Engeland, Ghana,  Duitsland en Canada.  De rechtbank Den Haag blijft alle zaken het Verdrag Internationale Kinderontvoering strak en rigide hanteren. Dit betekent dat in ontvoeringszaken de weigeringsgronden niet snel en eenvoudig worden aangenomen. Het is van belang om met een gespecialiseerde advocaat op tijd en goed de kansen en mogelijkheden van verweren te bespreken. Dit kan veel leed voorkomen. Ik zie immers regelmatig dat de ontvoerde ouder weinig kans maakt op een succesvolle afloop. Dit betekent dat tijdig overleg en het bestuderen van alle relevante stukken een must is om de kansen in een dergelijke procedure te beoordelen. Zeker ook omdat procedures betreffende kinderontvoering zeer vlot en snel worden afgewikkeld. De zaak bij de Rechtbank en bij het Gerechtshof worden binnen enkele maanden afgerond.

Binnenkort kunt u op YouTube van mij adviezen en ervaringen vinden over internationale kinderontvoering.

Call Now