Gimbrere Legal - Logo - Business Card

Vrijspraak glasincident

Vrijspraak glasincident

Vrijspraak voor mr. De Groen na glasincident

Voor het slaan met een glas in het gezicht van iemand staan normaal gesproken forse straffen. Zeker wanneer dergelijk geweld wordt toegepast tijdens het uitgaan. Maar hoe zit het als het glaswerk iemand raakt, terwijl je eigenlijk iemand anders wilde raken? Maakt dit het toebrengen van letsel in het gezicht van iemand minder strafbaar? Voor een dergelijk dilemma stond strafrechtadvocaat mr. De Groen.

Tijdens een avond stappen ontstond er onenigheid tussen een derde persoon en mevrouw X. Na enig duw en trekwerk springt aangever tussen beiden. Net op dat moment wilde mevrouw X de inhoud van haar bierglas in de richting van de derde persoon gooien. Door de tussenkomst van aangever is de derde persoon niet nat geworden van het bier, maar het glas in het gezicht van aangever. De politierechter oordeelde dat mevrouw X zich schuldig had gemaakt aan eenvoudige mishandeling door aangever in het gezicht te slaan met het glas.

Geen opzet

In hoger beroep is bepleit door mr. De Groen, dat van opzet geen sprake kan zijn nu mevrouw X aangever niet aan heeft zien komen. Ook waren de handelingen van haar niet gericht op het toebrengen van pijn of letsel aan aangever. Zij wilde juist iemand anders raken! Op 13 april jl. heeft het Gerechtshof arrest gewezen en kwam tot een vrijspraak voor mevrouw X. Hoe dat komt?

Het Gerechtshof heeft aangenomen dat mevrouw X geen opzet heeft gehad op het toebrengen van pijn of letsel aan aangever. Reden hiervoor is dat meerdere getuigen hebben verklaard dat zij aangever niet aan heeft zien komen en haar handelingen niet gericht waren op aangever. Sterker nog, de handeling van mevrouw X, het leeggooien van een glas bier in de richting van een ander, is naar zijn aard geen gevaarlijke handeling, die strekt tot het toebrengen van pijn of letsel. Aangeefster stond simpelweg op de verkeerde plek, op het verkeerde moment, toen zij tussen beide kemphanen sprong.

Bent u verdachte, slachtoffer of getuige in een strafzaak? En wilt u weten wat u moet doen? Een strafrecht advocaat van Gimbrere kan u in dergelijke situaties adviseren. Neem gerust contact op met één van onze strafrecht specialisten.

Call Now