Smartengeld

Aansprakelijkheidsrecht

Smartengeld

Smartengeld

De hoogte van het smartengeld

Het vaststellen van smartengeld vereist niet alleen juridische, maar ook medische deskundigheid. Het is dan ook niet verstandig om zelf te onderhandelen over het smartengeld met de verzekeraar van de tegenpartij. Het is verstandig om je in zo’n geval te laten vertegenwoordigen door een letselschadebehandelaar. Onze letselschade advocaten kunnen u daarin bijstaan.

Factoren die onder andere een rol spelen bij de hoogte van het smartengeld zijn:

  • de aard en ernst van het letsel
  • de geleden pijn
  • de duur van het herstel blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen
  • de invloed van het letsel op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding
  • de leeftijd van de benadeelde

Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld wordt gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen. Jaarlijks worden de belangrijkste uitspraken gebundeld in het boek ‘Smartengeld’, een uitgave van het tijdschrift Verkeersrecht van de ANWB. Onze specialisten zijn goed op de hoogte van deze uitspraken en kunnen u hierover dan ook uitstekend adviseren.

Wie kan smartengeld claimen?

In Nederland kan ieder slachtoffer van letselschade smartengeld claimen. Sinds 1 januari 2019 komen ook naasten of nabestaanden hiervoor in aanmerking. Daarnaast kunnen naasten of nabestaande zogenoemde shockschade claimen, wanneer zij direct zijn geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van het ongeval en daarvan psychische schade hebben.

Laat u goed adviseren door een letselschade advocaat van Gimbrere Legal wanneer u een smartengeldvergoeding wenst te eisen.

Contact

Call Now