Bestemmingsplan

Bestuursrecht

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan, ook wel omgevingsplan genoemd, geeft aan hoe de grond of ruimte gebruikt mag worden. Meer specifiek wat op de grond gebouwd mag worden of met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Elke gemeente stelt dan ook een juridisch bindend document, voor zowel de overheid als burgers en bedrijven, op.

Bent u het oneens met de inhoud van een bestemmingsplan? Dan kunt u actie ondernemen door middel van het indienen van een zienswijze. Een advocaat van Gimbrere Legal kan u hiermee helpen. Doorgaans heeft de gemeente (overheid) veel vrijheid bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Uiteraard is zij niet oppermachtig.

Enkele voorbeelden waarbij u een advocaat bestuursrecht kunt inschakelen:

  • uw bouwplannen zijn in strijd met een bestemmingsplan;
  • in uw omgeving wordt gebouwd of een weg aangelegd waar u het niet mee eens bent;
  • uw vergunning wordt geweigerd.

 

Wilt u de inhoud van een bestemmingsplan aanvechten? Een bestuursrecht advocaat kan de mogelijkheden hierin voor u verkennen en kan namens u een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift indienen.

Contact

Call Now