Verdeling vermogen bij echtscheiding

Familiezaken

Verdeling vermogen bij echtscheiding

Verdeling van het vermogen bij echtscheiding

Gemeenschap van goederen

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan zullen uw bezittingen en schulden in principe bij helfte moeten worden verdeeld. Kleding, sieraden of spullen die nodig zijn voor het dagelijks gebruik (toiletartikelen) worden niet in de verdeling betrokken, tenzij ze kostbaar zijn en de waarde ervan in de boedel moet worden teruggestort. Erfenissen en giften vallen mogelijk buiten uw gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan zullen de afspraken die u in de huwelijkse voorwaarden hebt neergelegd, waarschijnlijk moeten worden uitgevoerd. Huwelijkse voorwaarden zijn maatwerk en derhalve altijd verschillend. Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan bij de verdeling van uw huwelijksgoederengemeenschap en de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden. Hieronder treft u een aantal veel gestelde vragen aan.

Samenlevingsovereenkomst

Bent u niet gehuwd maar heeft u een samenlevingsovereenkomst? Ook bij een samenlevingsovereenkomst geldt dat de afspraken die daarin zijn neergelegd in beginsel moeten worden uitgevoerd. Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan bij de verdeling van de eenvoudige gemeenschap en de afwikkeling van de verbreking van uw samenleving. De vermogensverdeling is afhankelijk van het feit of u al dan niet bent gehuwd.

Pensioen na echtscheiding

Na een scheiding hebben beide ex-partners in beginsel recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tussen de sluiting van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en de scheiding is opgebouwd. In andere woorden betekent dit dus dat ouderdomspensioen dat vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd niet mee wordt genomen in de verdeling.

Dit deel van het ouderdomspensioen wordt wel volledig uitgekeerd aan de persoon die dit heeft opgebouwd. Hetzelfde geldt voor pensioen dat is opgebouwd ná de scheiding. In de daadwerkelijke verdeling hebben beide ex-partners nog ruimte om afwijkende afspraken te maken.

Ouderdomspensioen

In de brochure Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over de wetgeving hieromtrent. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen. 


Bij familiekwesties komen vaak gevoelige onderwerpen aan de orde die dikwijls met sterke emoties gepaard gaan. Gimbrere Legal adviseert cliënten de te nemen route na een echtscheiding. Onze familierecht advocaten staan voor u klaar.

Contact

Call Now