IE-recht

Ondernemingsrecht

IE-recht

IE-recht

Intellectueel Eigendomsrecht

Een intellectueel eigendomsrecht is belangrijk, maar wat is het nu eigenlijk en wat kunt u er mee? De specialisten van Gimbrere Legal kunnen al uw vragen beantwoorden. Zij staan u graag bij op het moment dat juridische bijstand noodzakelijk is. Een intellectueel eigendom wordt namelijk beschermd door onder andere het auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht of het octrooirecht. Dit recht komt mensen toe zodat zij hun creativiteit kunnen te laten erkennen. Door deze erkenning is het mogelijk om er financieel voordeel mee te kunnen behalen. Op het moment dat concurrenten inbreuk maken op uw intellectueel eigendomsrecht kunt u vaak een schadevergoeding vorderen.

Auteursrecht (copyright)

Op het moment dat u een literair werk maakt, dan bent u mogelijk  de eigenaar van het auteursrecht. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het moment dat u een foto maakt, een film maakt of software programmeert.

Vaak ontstaat er discussie of het überhaupt mogelijk is een auteursrecht te vestigen. Een auteursrecht kan namelijk alleen gevestigd worden op iets dat ook tot uitdrukking is gekomen. Een idee, procedure of werkwijze an sich is dus onvoldoende om een auteursrecht te kunnen vestigen. Ook is een auteursrecht vaak niet aan de orde als het gaat om een titel, slogan of logo. Omdat dit van geval tot geval kan verschillen, is het verstandig een specialist in te schakelen mocht u twijfels hebben over een mogelijk auteursrecht.

Het auteursrecht maakt het voor de maker van een werk mogelijk om zelf te bepalen wie gebruik mag maken van zijn werk. Zonder toestemming van de maker (die vaak de eigenaar is) is het niet toegestaan werken openbaar te maken of te bewerken. Het komt vaak voor dat afbeeldingen van Google Image worden gebruikt door anderen. Het is belangrijk te beseffen dat ook dit niet toegestaan is zonder toestemming van de maker. Het feit dat de afbeelding op Google Image vindbaar is, maakt nog niet automatisch dat de rechtmatig eigenaar van de afbeelding toestemming heeft gegeven dat iedereen de afbeelding mag gebruiken. Ook komen wij het geregeld tegen, dat teksten vanuit een andere taal worden overgenomen, zonder dat toestemming is verkregen van de oorspronkelijke maker van de teksten. Ook dergelijke werken vallen onder het auteursrecht.

Handelsnaam

Als u een eigen onderneming start hebt u vaak veel tijd en energie gestoken in het bedenken van een goede handelsnaam. Als de onderneming eenmaal succesvol is geworden, dan wilt u uiteraard niet dat concurrenten aan de haal gaan met uw opgebouwde reputatie. In dergelijke gevallen is het belangrijk te weten wat uw rechten zijn.

Een handelsnaamrecht ontstaat door het feitelijk gebruik van de naam door de onderneming. Registratie van de handelsnaam is dus niet noodzakelijk, al is het wel aan te raden. Door de handelsnaam te registreren (bijvoorbeeld bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) kunt u namelijk altijd aantonen vanaf welke datum u de handelsnaam bent gaan gebruiken. Dit is van belang om te kunnen bepalen wie de eerste gebruiker is geweest van de handelsnaam.

Merkenrecht

Door middel van een handelsmerk kunt u zich onderscheiden van concurrenten. Een merk is een teken waarmee uw producten of diensten worden aangeduid. Dit kan zijn een logo, maar ook een letter, cijfer of een bepaalde vorm. Als u het merk wilt beschermen tegen inbreuk van concurrenten, dan is het noodzakelijk dat het merk wordt geregistreerd in het merkenregister. Het enkel gebruik van een merk levert namelijk nog geen merkenrecht op. Pas nadat u het merk hebt geregistreerd kunt u concurrenten verbieden gebruik te maken van uw merk.

Octrooi (patent)

Een octrooi is een exclusief recht welke wordt verleend aan een uitvinder op het moment dat deze technische informatie over de uitvinding openbaar maakt in een gepubliceerd octrooidocument. De octrooihouder heeft het exclusieve recht om te beslissen of de uitvinding door anderen mag worden gebruikt. Mocht dit toch gebeuren, dan kan de octrooihouder tegen de inbreuk optreden. Zonder toestemming van de octrooihouder mag niemand de uitvinding (commercieel) gebruiken, distribueren, verkopen of op een andere manier gebruiken. Het is daarbij wel van belang te beseffen dat een octrooi slechts gebonden is aan het territorium waar het octrooi is geregistreerd. Als u het octrooi wereldwijd wilt registreren, dan zult u dus meerdere registraties moeten verrichten.  

Contact

Call Now