Oprichting van een vennootschap

Derecho de sociedades

Oprichting van een vennootschap

De oprichting van een vennootschap

Nederland is de meest strategische plaats om Europese markten te betreden als je een bedrijf hebt of als je een ondernemer bent met hogere ambities. Goed ondernemingsklimaat en goede fiscale vooruitzichten.

5 belangrijkste redenen om een bedrijf in Nederland op te richten:

– Strategische ligging. Ideale toegangspoort tot Europa
– Concurrerend fiscaal klimaat
– Internationale bedrijfsomgeving en ongeëvenaarde professionele infrastructuur
– Een aantrekkelijke levenskwaliteit
– Fiscale stimuleringsmaatregelen voor financieringsactiviteiten

Nederland heeft slechts een vennootschapsbelasting van 20%, wat lager is dan België, Duitsland of Frankrijk. De meest populaire rechtspersoon is de Besloten Vennootschap (BV). Het land schafte zijn bronbelasting op dividenden (20%) af en verlaagde zijn vennootschapsbelasting tot 25%. Het biedt ook een belastingvrije beleggingsholding voor passieve beleggingsactiviteiten.

De oprichting van een openbaar “beleggingsfonds” kan in 6-8 weken gebeuren voor professionele beleggers, er is geen vergunning nodig. Training in Nederland kan ZOWEL DAG, inclusief het direct openen van een bankrekening

De Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ("B.V.")

Een besloten vennootschap (bv) is een bedrijfsstructuur met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat in het algemeen de bv verantwoordelijk is voor een eventuele schuld en niet u als individu. Als bestuurder bent u een werknemer van de bv en handelt u namens de bv. Zij kan een Nederlandse bv oprichten met zichzelf als enig bestuurder/grootaandeelhouder (DGA) of met andere natuurlijke en/of rechtspersonen.

Het kapitaal van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is verdeeld in aandelen die eigendom zijn van de aandeelhouders. Zij hebben ook de hoogste macht, maar de bestuurders van de onderneming besturen het bedrijf van dag tot dag. Een naamloze vennootschap kan een raad van commissarissen benoemen die toezicht houdt op haar raad van bestuur (dualistisch bestuur), of toezichthouders kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur (monistisch bestuur).

In kleinere naamloze vennootschappen is de directeur vaak ook de enige aandeelhouder. In dat geval is hij of zij directeur en grootaandeelhouder (DGA). U kunt ook kiezen voor meer directeuren, om de verantwoordelijkheden te verdelen. Er is geen wettelijk vereiste voor het aantal bestuurders van een bv.

Om uw Nederlandse vennootschap op te richten moet u:

1. Bepalen van de beste bedrijfsstructuur (fiscaal en juridisch advies).

2. Oprichting van de vennootschap (inclusief notarisdienst)

3. Bedrijfshuisvesting.

4. De opening van een bankrekening.

5. De aanvraag voor de overeenkomstige belastingnummers

Met deze zaken is uw bedrijf klaar voor de start. Gimbrere Legal kan u bijstaan in dit proces om uw bedrijf op te richten volgens uw behoeften. Wij zijn een gespecialiseerd team en creëren de beste strategieën voor uw bedrijfsplannen.

Contact

Call Now