Verborgen gebreken

Vastgoed

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken zijn gebreken die na oplevering zijn opgetreden en die een opdrachtgever (aannemer) niet had ontdekt en niet had hoeven ontdekken tijdens de oplevering. De aannemer is na oplevering dus aansprakelijk voor een gebrek dat aan hem is toe te rekenen. Indien de gebreken niet meer hersteld kunnen worden, dan kan er een schadevergoeding worden geëist.

In de regel geldt dat een gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking aan de aannemer moet zijn gemeld. Gebeurt dat niet dan kan de aansprakelijkheid van de aannemer voor het betreffende gebrek (gedeeltelijk) vervallen.

Het kan ook zijn dat u te maken krijgt met gebreken rond de (ver)koop van een huis. De belangen zijn in de meeste gevallen groot. Vaak worden de gebreken pas na de levering ontdekt, omdat deze voorafgaand aan de koop niet direct zichtbaar waren.

Een specialist van Gimbrere Legal kan uw belangen behartigen bij een conflict over (verborgen) gebreken in huis.

Contact

Call Now