Ouders opgelet! Vanaf 1 januari 2023 automatisch gezag na erkenning.

Momenteel is het zo geregeld dat beide ouders het gezag verkrijgen op het moment dat de ouders op het moment van geboorte zijn gehuwd en/of geregistreerd partners zijn. Wanneer de ouders niet gehuwd en/of geregistreerd partners zijn, verkrijgt enkel de moeder het ouderlijk gezag. Wanneer de moeder en andere ouder de erkenning laten vastleggen, zal alsnog het gezamenlijk gezag moeten worden aangevraagd. Dit verandert met ingang van 1 januari 2023.

Op 22 maart 2022 werd namelijk een belangrijk wetsvoorstel aangenomen inzake het regelen van erkenning en ouderlijk gezag. Vanaf 1 januari 2023 treedt een wetswijziging in werking waarbij het uitganspunt geldt dat erkenning en gezag worden gekoppeld. Op het moment dat de moeder en de andere ouder samen de erkenning vastleggen, verkrijgt de andere ouder van rechtswege ook het ouderlijk gezag. Er zijn hierop wel uitzonderingen. Het is daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen wanneer u een vraag heeft over erkenning en/of gezag van uw (on)geboren kind.

Door het doorvoeren van deze wetswijziging wordt beoogd het onderscheid tussen kinderen geboren uit gehuwde of ongehuwde ouders weg te nemen. In de huidige samenleving zijn ouders niet standaard gehuwd en/of geregistreerd partners. Daarbij wordt steeds meer bewust gekozen voor het “informeel samenleven”. Door deze wetswijziging sluit de wet beter aan bij de veranderende samenleving.

Wenst u juridisch advies omtrent erkenning of ouderlijk gezag? Neem dan contact op met Manon Voogt. Manon richt zich onder meer op familie- en erfrechtelijke kwesties

Call Now