Erfrecht

Familiezaken

Erfrecht

Het erfrecht kan worden gezien als een onderdeel van het vermogensrecht dat de overgang van de nalatenschap van een overleden persoon regelt. De nalatenschap moet in dit verband worden gezien als het geheel van goederen en verplichtingen, het vermogen van degene wiens overlijden het betreft.

Het erfrecht wordt steeds complexer. Temeer nu er meer samengestelde gezinnen zijn en meer officiële en onofficiële samenlevingsvormen. Daarnaast is er sprake van een toenemende internationalisering met als gevolg dat erfgenamen vaker te maken krijgen met een buitenlands testament.

Erfenis, nalatenschap en testament 

Erfenissen en nalatenschappen gaan vaak gepaard met meningsverschillen of conflicten die hoog kunnen oplopen. Het is erg vervelend als er, bovenop het verdriet, ruzie ontstaat over een erfeniskwestie of als een nalatenschap niet kan worden afgewikkeld. Een onpartijdige notaris kan u dan niet verder helpen. Een erfrecht advocaat wel omdat die emotionele kwesties vertaalt naar juridische mogelijkheden. Advocaten blijven onmisbaar bij het in goede banen leiden van een erfrechtgeschil. Bijstand van een ervaren erfrechtadvocaat kan helpen om escalatie te voorkomen ne conflicten op te lossen. U weet zo precies waar u aan toe bent.

Er kan onenigheid zijn over de executeur en zijn handelwijze als het om de uitvoering van het testament en de afwikkeling van de erfenis gaat. Of misschien wilt u weten wanneer u aanspraak kunt maken op uw legitieme portie? U wilt uw kindsdeel opeisen, hoe zit dat? En hoe zit het na het overlijden van een familielid met de verdeling van de nalatenschap? Is er een geschil of, nog erger, ruzie binnen de familie over de erfenis? Wat gebeurt er eigenlijk als er helemaal geen testament is opgesteld?

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van erfrecht en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zowel in Nederland als in Spanje. 

Onze erfrecht advocaten werken nauw samen met onze specialisten van familierecht en ondernemingsrecht

Contact

Begraven of cremeren?

Erfrecht in Spanje

Nalatenschap

Testament

Erfenis

Executeur

Call Now