Gimbrere Legal - Logo - Business Card

Nakoming omgangsregeling

Nakoming omgangsregeling

In de praktijk krijg ik regelmatig vragen van cliënten over het nakomen van de omgangsregeling met de kinderen. Het komt regelmatig voor dat de verzorgende ouder niet meewerkt aan omgang. Of dat de verzorgende een door de rechter vastgestelde omgangsregeling niet nakomt. In die situatie is het mogelijk om in kort geding bij de rechter te vorderen dat de niet meewerkende ouder wordt veroordeeld om de omgangsregeling per direct na te leven.

Het laatste jaar zie ik steeds meer dat rechters de niet meewerkende ouder aan omgang veroordelen om deze regeling na te komen op straffe van dwangsommen. Dit betekent dat de niet meewerkende ouder een dwangsom (boete) aan de andere ouder moet voldoen als opnieuw wordt geweigerd om aan omgang mee te werken. Dat zijn in de praktijk stevige bedragen die variëren van € 1.000 tot € 5.000 per overtreding.

Ik adviseer cliënten dan ook altijd om direct door te pakken als niet wordt meegewerkt aan omgang zonder dat daarvoor redenen bestaan. Inmiddels komt het in de praktijk voor dat als de niet meewerkende ouder aan omgang dit stelselmatig doet, dit voor de rechtbank zelfs reden kan zijn om de hoofdverblijfplaats van de kinderen te wijzigen. Kortom, in het belang van de kinderen dus actie ondernemen.

Call Now