Verkeersongeval

Aansprakelijkheidsrecht

Verkeersongeval

Schadevergoeding na een verkeersongeval

Bent u bestuurder welke geen schuld treft of reist u als passagier in een voertuig dat bij een verkeersongeval is betrokken? Dan hebt u recht om een schadevergoeding te claimen wegens geleden schade, materiële of persoonlijke schade. Tevens zullen de familieleden van het overleden slachtoffer schadeloos kunnen worden gesteld. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer, de graad van verwantschap, de samenlevingsperiode etc.

Wat wordt er gevorderd? Er wordt persoonlijke schade en materiële schade gevorderd.

Persoonlijke schade: kosten afgeleid van medische assistentie. Fysiek letsel of psychologisch letsel (blijvend of tijdelijk). Overlijdensschade wegens het overlijden van het slachtoffer. 

Materiële schade: geleden fysieke schade aan het voertuig en de persoonlijke bezittingen welke we bij ons hebben op het moment van het ongeval. Ook is het mogelijk een schadevergoeding wegens de geleden economische verliezen door het slachtoffer vorderen (bijvoorbeeld het verlies arbeidsvermogen).

Wanneer het slachtoffer een schadevergoeding vordert bij de verzekeringsmaatschappij, ontbreekt het deze in het algemeen aan de noodzakelijke kennis om het ontvangen schade aanbod objectief te evalueren, een lagere schadevergoeding accepterende dan welke het slachtoffer toekomt.

Een onafhankelijke en gespecialiseerde advocaat zal garanderen dat je een eerlijke schadevergoeding ontvangt. De polissen van de autoverzekering dekken normaliter de kosten welke voortkomen uit de juridische bijstand, hetgeen dientengevolge geen kosten voor het slachtoffer veronderstelt.

Bent u betrokken bij een verkeersongeval en wenst u een schadevergoeding te ontvangen? De letselschade advocaten van Gimbrere Legal helpen u graag uw schadevergoeding te claimen na een ongeval in het verkeer.

Contact

Call Now