Ruimtelijke ordening

Bestuursrecht

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordering, ook wel ruimtelijke planning of planologie genoemd, is een specifiek gebied in het bestuursrecht. In een fysieke leefomgeving hebben we het over een omgeving met de daaraan verbonden regels. Regels die gelden op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Wat er in de omgeving mag en kan gebeuren, wordt grotendeels door de overheid bepaald. In bestemmingsplannen is vastgelegd op welke manier een bepaald stuk grond gebruikt mag worden. 

De meest voorkomende onderwerpen bij de ruimtelijke ordening zijn dan ook problemen omtrent het bestemmingsplan en de omgevingsvegunning(en).

Een bestuursrecht advocaat krijgt vaak te maken met problemen omtrent ruimtelijke ordening. Gimbrere Legal staat zowel particulieren als ondernemers bij om in planologische zin tot de gewenste oplossing te komen. Wij weten ook, wanneer nodig, de weg naar de rechtbank en Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te vinden.

Wilt u bezwaar maken of wordt er bezwaar tegen uw plannen gemaakt? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden met betrekking tot juridisch advies op dit vlak? Neem contact op en schakel een van onze bestuursrecht advocaten in.

Contact

Call Now