Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren?

Het is geen alledaags, vrolijk en eenvoudig onderwerp, maar wel onderdeel van het leven; het overlijden van een dierbare. Na het overlijden van een dierbare moet er veel worden geregeld en daarmee ook veel keuzes worden gemaakt. Begraven of cremeren? In de meeste gevallen leveren deze keuzes geen problemen op. Maar wat als jij en jouw familieleden het maar niet eens kunnen worden met elkaar? Met andere woorden, wat als nabestaanden het niet eens kunnen worden over de bestemming van het zogeheten “stoffelijk overschot”?

In een dergelijk geval heeft de wetgever bepaald dat de lijkbezorging zoveel als mogelijk dient te gebeuren volgens de (vermoedelijke) wens van de overledene. Dit is geregeld in de Wet op de Lijkbezorging. Maar hoe weet je wat de wens was van jouw overleden dierbare? Onderwerpen zoals “begraven of cremeren” worden niet snel besproken met elkaar. In sommige gevallen is deze wens wel duidelijk te achterhalen. Zo kan een overledene middels een testament of codicil zijn/haar wens kenbaar maken. Het wordt daarentegen wel lastig wanneer de overledene hier niets over heeft vastgelegd en een discussie ontstaat tussen nabestaanden over de te maken keuze.

Advocaat voor lijkbezorging of asbestemming

In de praktijk maken wij vaak mee dat men een advocaat nodig heeft naar aanleiding van een conflict over de lijkbezorging of asbestemming. Dit kan voorkomen kort na overlijden maar ook in de verre toekomst. Gedacht kan worden aan situaties waarbij men het niet eens wordt over het verlengen van grafrechten en/of waar het as dient te worden verstrooid.

Bent u in een conflict verzeild geraakt over lijkbezorging of asbestemming? Weet dan dat een advocaat van Gimbrere Legal u kan adviseren en bijstaan. Een erfrechtadvocaat kan u hierover adviseren.

Contact

Call Now