Legitieme portie

Familiezaken

Legitieme portie

Legitieme portie

De legitieme portie is het deel van de erfenis waar de kinderen altijd recht op hebben na het overlijden van hun ouders. De legitieme portie wordt wel eens verward met het kindsdeel. Het kindsdeel is echter het erfdeel waar men recht op heeft na het overlijden van de eerste ouder, ook wel het wettelijke erfdeel,  genoemd. De legitieme portie is dus het deel waar u recht op heeft ondanks onterving.

Wat u als kind exact erft van uw ouder(s) hangt af van een aantal zaken. Zo is het de vraag of er een testament is opgemaakt of dat er een wettelijke erfrecht geldt. Dit bepaalt namelijk of uw erfenis bestaat uit een kindsdeel of alleen de legitieme portie. Een ouder kan er namelijk voor kiezen om bij testament te bepalen dat hij een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) onterft. Dat betekent overigens niet dat het onterfde kind helemaal geen aanspraak meer heeft. 

Gaat het ontvangen van de legitieme portie automatisch? Nee, hiervoor moet iemand eerst aanspraak maken op zijn deel van de erfenis. Deze persoon wordt dan legitimaris genoemd.

De erfrecht advocaten van Gimbrere Legal helpen u graag bij het beantwoorden van al uw vragen over een erfenis. Zoals bijvoorbeeld wanneer u uw erfenis kunt opeisen of hoe groot uw legitieme gedeelte is. En hoe dit gedeelte wordt berekend.

Contact

Call Now