Erfenis

Familiezaken

Erfenis

Erfenis

Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, kunt u te maken krijgen met een erfenis. Degene(n) aan wie de erfenis wordt nagelaten heet erfgenaam. Dat kan familie zijn maar ook een vriend, kennis of stichting. In een testament staat wie erfgenaam is en voor welk gedeelte. Bij meerdere erfgenamen wordt de erfenis verdeeld. 

In principe is het niet verplicht om een testament op te stellen. Maar zoals je hebt kunnen lezen kun je in een testament veel belangrijke zaken vastleggen. Daarnaast brengt het opstellen van een testament ook veel voordelen met zich mee. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor nabestaanden.

Een erfenis (nalatenschap) is het geheel aan goederen en geld, maar ook schulden die een overleden persoon achterlaat. Het staat namelijk voor alles wat de overledene nalaat. Dit kan dus ook een woning, bedrijf of huisdier zijn. 

Een erfenis ontvangen volgens een testament roept nogal eens vragen op. 

Soms benoemt de erflater een executeur die het testament uitvoert. Het komt geregeld voor dat er de nodige discussie ontstaat tussen de erfgenamen en de executeur of afwikkelingsbewindvoerder.

Wat gebeurt er als de overledene geen testament heeft opgesteld? Dan bepaalt het in de wet geregelde erfrecht wat er met de nalatenschap gebeurt. Hierbij is het zogenaamde “versterfrecht” van toepassing. Men kent hierbij vier groepen van erfgenamen.

  • de echtgenoot of geregistreerd partner en eventuele kinderen van de overledene;
  • de ouders, broers en zussen van de overledene;
  • de grootouders van de overledene;
  • de overgrootouders van de overledene.


U kunt dus op twee manieren erfgenaam zijn: wettelijke erfgenaam of aangewezen erfgenaam in een testament. In beide gevallen heeft u een keuze in het aanvaarden van de erfenis.

In dergelijke gevallen is het verstandig om op het gebied van erfrecht op tijd advies in te winnen. Een gespecialiseerde advocaat erfrecht van Gimbrere Legal helpt u bij eventuele conflicten en bij het afwikkelen van een erfenis. 

Contact

Call Now