Nalatenschap

Familiezaken

Nalatenschap

Nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt, heeft dit tot gevolg dat het vermogen van de overledene wordt overgedragen  aan de erfgenamen. Het vermogen (bezittingen/schulden) van een overledene wordt vanaf dat moment een “nalatenschap” genoemd. Wanneer iemand overlijdt, dient te worden nagegaan of diegene tijdens leven een testament heeft opgemaakt. In een testament kan iemand beslissen wat met zijn/haar vermogen dient te gebeuren na het overlijden. Ook kan middels een testament aanvullende rechten en plichten worden benoemd. In dat geval dient hiermee rekening te worden gehouden bij de afwikkeling van de nalatenschap. Wanneer geen testament is opgemaakt, kan een familielid worden aangemerkt als erfgenaam op basis van de wet. Dit wordt het wettelijk versterferfrecht genoemd.

Op het moment dat een dierbare komt te overlijden is het belangrijk om na te gaan of diegene een testament heeft opgemaakt. Is dit het geval, zal er sprake zijn van vererving op grond van het testament. Is er geen testament opgemaakt? Dan kunt u alsnog erfgenaam zijn op grond van het versterferfrecht. Indien u een erfgenaam bent, is het belangrijk om zich te realiseren dat dit zowel rechten en plichten met zich mee brengt. Gedacht kan worden aan de afwikkeling en mogelijke vereffening van de nalatenschap.

Bent u een dierbare verloren en heeft u vragen over de erfrechtelijke gevolgen? Of bent u betrokken bij een erfrechtelijk conflict? Of heeft u vragen over de afwikkeling van een nalatenschap?

Een ervaren erfrecht advocaat van Gimbrere Legal kan u hierbij helpen. Wij zijn persoonlijk betrokken bij u én uw familie. 

Het erfrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals personen- en familierecht en internationale kinderontvoering

Contact

Call Now