Alimentatie

Familiezaken

Alimentatie

Alimentatie

Wanneer u besluit om te scheiden kunt u wettelijke gezien niet meer gebonden aan regels die gelden binnen het huwelijk. Er is echter wel een uitzondering, namelijk de onderhoudsverplichting. U blijft tijdelijk namelijk wel verplicht om financieel voor elkaar te zorgen, ook wel alimentatieplicht genoemd. Alimentatie is dan ook een wettelijke plicht tot bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner en/of van de kinderen. De partner met het hoogste inkomen betaalt meestal de alimentatie. 

Er bestaan twee soorten alimentatie; partner- en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële bijdrage die wordt betaald voor de ex-partner door degene met het hogere inkomen. Deze alimentatie is bedoeld om in het levensonderhoud te voorzien. De betalingsverplichting van partneralimentatie geldt in het geval van echtscheiding of bij een beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Er wordt hierbij gekeken naar de draagkracht van de partner met het hoogste inkomen en in hoeverre de partner met het laagste inkomen in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien. Aan de hand van deze criteria wordt de hoogte van de partneralimentatie berekend. Bent u niet gehuwd geweest of is er geen sprake van een geregistreerd partnerschap, dan is partneralimentatie alleen verplicht als u hierover afspraken heeft gemaakt in een samenlevingscontract. Heeft u samengewoond zonder samenlevingscontract, dan is er geen verplichting tot partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage die wordt betaald voor de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kind(eren). Als ouder blijft u hier samen verantwoordelijk voor. De kosten van de kinderen worden op basis van een tabel berekend. Er wordt gekeken naar het netto besteedbaar inkomen van het gezin tijdens het huwelijk of samenleven. Daarnaast speelt de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen een rol. De verplichting tot kinderalimentatie geldt tot het 21e levensjaar van het betreffende kind. Beide ouders dienen naar draagkracht bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Wilt u als moeder kinderalimentatie ontvangen, maar bent u niet gehuwd geweest of is er geen sprake van geregistreerd partnerschap? Dan is het van belang dat de vader het kind heeft erkend.

Heeft u vragen over het onderwerp alimentatie? Wat als u bijvoorbeeld uw baan kwijtraakt en de alimentatie niet meer kunt betalen? Of dat uw ex-partner minder alimentatie wil betalen? 

Of heeft u hulp nodig bij het berekenen van de kinder- en/of partneralimentatie? Als alimentatie-experts staan wij u bij en maken wij voor u een gespecificeerde berekening op maat. Laat u dan ook adviseren door één van de familierecht advocaten van Gimbrere Legal.

Contact

Call Now