Faillissement

Ondernemingsrecht

Faillissement

Faillissementsrecht

Een advocaat faillissmentsrecht van Gimbrere Legal houdt zich verschillende aspecten uit het faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd. 

Faillissementsaanvraag

Wilt u advies bij het aanvragen van een faillissement van een debiteur die zijn schulden niet betaalt of wellicht van uw eigen onderneming? Bij Gimbrere Legal bent u aan het juiste adres. Volgens de Faillissementswet kan een schuldenaar failliet worden verklaard indien de aanvrager een onbetaalde opeisbare vordering heeft op de schuldenaar er er tevens één of meer andere schuldeisers zijn.

Surseance van betaling

Soms kan een onderneming die in betalingsmoeilijkheden verkeert, een faillissement voorkomen door een surseance van betaling aan te vragen. Een onderneming kan in dat geval dan niet gedwongen worden sommige vorderingen te voldoen. Zo kan een bedrijf even op adem komen. De aanvraag van een surseance dient door een advocaat te worden verzorgd. Een advocaat van Gimbrere Legal kan u hierbij helpen.

Nadat de rechter een verzoek hiertoe toewijst, wordt een bewindvoerder aangesteld die de levensvatbaarheid van de onderneming zal onderzoeken. Het komt vaak voor dat een surseance uiteindelijk alsnog overgaat in een faillissement.

Failliet verklaard? Wij zijn er voor u!

Als uw faillissement is aangevraagd door een crediteur, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om hiertegen mondeling verweer te voeren. Een ervaren advocaat insolventierecht van Gimbrere Legal kan u bij dit verweer bijstaan. Een faillietverklaring kan hierbij worden voorkomen. Ook kan er als een faillissement wordt uitgesproken, in een vroeg stadium overleg gevoerd worden met de curator. 

Verloop van een faillissement

Nadat een faillissement is uitgesproken, zal de curator beginnen aan zijn voornaamste taak: het liquideren (afwikkelen) van de onderneming en het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kan worden voldaan. Soms wordt er door de curator een doorstart gerealiseerd. Een faillissement kan op een aantal manieren eindigen: door opheffing, een vereenvoudigde afwikkeling of door het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Naast de afwikkeling van de boedel voert de curator ook het zogeheten rechtmatigheidsonderzoek uit. In het kader daarvan gaat de curator onder meer na of sprake is geweest van paulianeuze (benadelende) transacties voor het faillissement. Ook onderzoekt de curator altijd of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Doet dit laatste zich voor dan kan de curator de bestuurder aansprakelijk stellen om alle schulden van het bedrijf te betalen. Dan moet het wel aannemelijk zijn dat het betreffende wanbeleid de oorzaak is geweest van het faillissement.

Onze specialisten beschikken over ruime ervaring op dit gebied. Waardoor wij advies kunnen bieden vanuit verschillende perspectieven van de zaak.

Contact

Call Now