Overtredingen

Strafrecht

Overtredingen

Overtredingen

In het strafrecht is een overtreding een relatief licht strafbaar feit. Bega je een overtreding dan kan je hiervoor bestraft worden. 

Wat valt er onder overtredingen? Men spreekt over lichte en zware overtredingen. Een lichte overtreding is bijvoorbeeld een verkeersovertreding van de eerste graad; het niet of onjuist dragen van de autogordel, het niet gebruiken van de richtingaanwijzer of het onrechtmatig rijden op een bus strook. Bij een overtreding van de tweede graad kunt u denken aan

 
We spreken over 3e graads overtredingen als deze rechtstreeks de veiligheid van anderen in het gedrang brengt of het bevel van een bevoegd persoon negeert. 


Breng je de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en leiden overtredingen bij een ongeval bijna onvermijdelijk tot fysieke schade? Dan spreekt men over overtredingen van de 4e graad. 

Een misdrijf daarentegen, is een zwaarder strafbaar feit, bijvoorbeeld diefstal, belediging en vernieling. Ook drugsgebruik en sommige milieudelicten zijn misdrijven, als deze tenminste bewust zijn gepleegd. Ernstigere delicten zijn bijvoorbeeld  moord, mishandeling en verkrachting. 

Strafblad

Een strafblad, ook wel ‘uittreksel justitiële documentatie’ genoemd,  betekent dat er strafbare feiten van jou of iemand anders geregistreerd zijn in de registers van politie en justitie.

Is er sprake van een lage straf voor een overtreding? Dan krijgt u geen strafblad.  Het gaat hierbij dan om een geldboete, opgelegd door de rechter of het OM, van minder dan € 130,-. Krijgt u van de rechten een extra straf bovenop de geldboete dan kunt wel een strafblad krijgen.

De gevolgen van het hebben van een strafblad kunnen groot zijn. Zo kan het zijn dat sommige beroepen niet mogen worden uitgeoefend wanneer je een strafblad hebt.  

Daarnaast heeft het hebben van een strafblad heeft ook andere consequenties. Zo kan het hebben van een strafblad problemen opleveren bij het verkrijgen van een visum of verblijfsvergunning. 

Hebt u, of krijgt u te maken met een strafblad? Dan kunnen onze strafrecht advocaten in sommige gevallen er voor zorgen dat je toch een VOG (Verklaring  Omtrent Gedrag) verklaring krijgt.

Contact

Call Now