Rijbewijszaken

Strafrecht

Rijbewijszaken

Mijn rijbewijs is ingevorderd

Hebt u met te veel alcohol op achter het stuur gezeten of hebt u te hard gereden? Dan is het mogelijk dat de politie uw rijbewijs invordert. De strafrecht specialisten van Gimbrere Legal kunnen u bijstaan om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Alcohol

Op het moment dat het alcoholgehalte 570 µg/l of 1,3 promille bedraagt, kan de politie besluiten uw rijbewijs in te vorderen. Bij een beginnend bestuurder ligt deze grens bij 350 µg/l of 0,8 promille. U riskeert in dat geval een hoge boete, lange rijontzegging en/of in sommige gevallen zelfs een werkstraf.

Snelheid

Bij een overtreding van de maximaal toegestane snelheid van 50 km/u of meer buiten de bebouwde kom, kan de politie eveneens besluiten uw rijbewijs in te vorderen. Binnen de bebouwde kom ligt deze grens bij 30 km/u te hard. Ook in dit geval geldt dat u een hoge geldboete, rijontzegging en/of een werkstraf riskeert.

10-dagen brief

Op het moment dat uw rijbewijs is ingevorderd zal deze naar de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) worden verzonden. Vervolgens zal de Officier van Justitie binnen 10 werkdagen een beslissing nemen of uw rijbewijs langer blijft ingevorderd. Het is binnen deze periode mogelijk de Officier van Justitie een brief te sturen waarin u bezwaar maakt tegen deze invordering. De ervaring is helaas, dat een dergelijk bezwaar vaak te laat wordt ontvangen door de Officier van Justitie die over uw rijbewijs moet beslissen. Uiteraard is dit wel het proberen waard. In het geval van bovenmatig alcoholgebruik in het verkeer zal de Officier van Justitie over het algemeen besluiten dat uw rijbewijs voor 4 tot 18 maanden ingevorderd zal blijven. In het geval van een snelheidsovertreding zal de termijn van 2 tot 12 maanden zijn.

Klaagschrift

Wordt uw rijbewijs voor een langere periode ingevorderd, dan is het begrijpelijk dat dit een groot probleem voor u zal opleveren. Zo kan het zijn dat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk, sociale verplichtingen of medische redenen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de Officier van Justitie dat uw rijbewijs langer ingevorderd blijft? Dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een klaagschrift wordt ingediend bij de rechtbank. Omdat u meestal slechts één mogelijkheid hebt om een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank, is het van belang dat dit goed gebeurt. Het is dan ook aan te raden dat u een ervaren strafrecht advocaat inschakelt die dit klaagschrift voor u kan opstellen en voor u indient bij de rechtbank. De rechter zal tijdens een hoorzitting beoordelen of uw rijbewijs voorlopig  teruggegeven moet worden. Uiteraard kunnen onze advocaten u in dit gehele proces begeleiden.

Strafzaak

Los van de mogelijkheid om uw rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschrift procedure, zal de Officier van Justitie een straf op willen leggen voor het bovenmatig alcoholgebruik en/of snelheidsovertreding. Dit kan op twee manieren; namelijk mét of zónder tussenkomst van de rechter. Let op, in beide gevallen zult u wel een aantekening krijgen op uw justitiële documentatie. Zal de kwestie niet aan de politierechter worden voorgelegd, dan zal de Officier van Justitie zelfstandig beslissen welke straf zal worden opgelegd. Dit zal de Officier van Justitie doen door middel van een strafbeschikking welke zal worden opgelegd in een zogenaamde OM-zitting.  Er vindt in dit geval dus geen rechterlijke toetsing plaats. Juist op deze momenten is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat zodat u er zeker van kunt zijn dat uw rechten worden gewaarborgd.

Wordt de kwestie niet aan de rechter voorgelegd, dan zult u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de rechter. Ook in dit geval is het belangrijk dat u juridisch goed beslagen ten ijs zult komen. Het is immers belangrijk dat de rechtbank wordt overtuigd van het feit dat uw rijbewijs niet moet worden ingevorderd en/of dat u geen, althans een zo laag mogelijke straf zult krijgen. In sommige gevallen kan de rechtbank ook besluiten u een werkstraf op te leggen. In overleg met een van onze advocaten zal voor u de beste processtrategie worden gekozen.

Onze strafrecht advocaten zijn gespecialiseerd in het verkeersrecht en kunnen u helpen uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Met jarenlange ervaring en een landelijke dekking zijn wij dé specialist om u bij te staan in deze vervelende periode. Neemt u dan ook zo snel mogelijk contact met ons op.

Contact

Call Now