Gimbrere Legal - Logo - Business Card

Amelia Raas

Amelia Raas

Amelia Raas, lid van ons teamadvocaat bij Gimbrere Legal in Nederland, trad in 2017 in dienst bij het kantoor. Amelia is een belangrijke speler geweest, die zich richt op civielrechtelijke kwesties en blijk geeft van een sterke betrokkenheid bij haar cliënten.

De expertise van Amelia omvat verschillende aspecten van het burgerlijk recht, met een primaire focus op contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en letselschadezaken. Ze brengt een schat aan juridisch inzicht mee in elke zaak, waardoor ze een grondig inzicht in de complexiteiten ervan verzekert. Haar toewijding aan haar cliënten blijkt uit haar nauwe betrokkenheid bij hen, waarbij zij streeft naar het maximale resultaat binnen de wettelijke kaders.

Binnen de juridische arena heeft Amelia haar bekwaamheid bewezen in het vertegenwoordigen van cliënten in uiteenlopende procedures. Zij speelde met name een cruciale rol bij het vorderen van schadevergoeding namens een slachtoffer van een misdrijf. In een zaak waarin een cliënt het slachtoffer was van een strafbaar feit waarbij waardevolle bezittingen met geweld werden overgedragen, vertegenwoordigde Amelia de cliënt tijdens de hoorzitting over de veroordeling, waarbij zij met succes namens hem schadevergoeding eiste.

Een andere belangrijke prestatie in Amelia’s juridische carrière is haar betrokkenheid bij gerechtelijke procedures om het eigendom van gebruikte matrijzen voor de vervaardiging van brandhaspels vast te stellen. Haar bedreven juridische vaardigheden en strategische aanpak leidden tot een gunstige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, wat haar vermogen aantoont om complexe juridische kwesties het hoofd te bieden.

Naast haar professionele verplichtingen omarmt Amelia Raas een bruisend leven buiten de rechtszaal. Ze vindt plezier in reizen, het genieten van haar passie voor sport en het koesteren van momenten die ze doorbrengt met vrienden. Deze goed afgeronde benadering van het leven weerspiegelt haar enthousiasme voor zowel professionele als persoonlijke bezigheden.

Het juridische inzicht, het gedreven karakter en de enthousiaste aanpak van Amelia Raas maken haar van onschatbare waarde voor het Gimbrere Legal-team. Haar toewijding aan het bereiken van optimale resultaten voor haar cliënten, gekoppeld aan haar levendige persoonlijkheid, sluit naadloos aan bij het streven van het kantoor naar uitmuntendheid in de juridische praktijk.

Call Now