Gimbrere Legal - Logo - Business Card

(Kinder-)alimentatie achter de tralies

(Kinder-)alimentatie achter de tralies

Het leven achter de tralies brengt niet alleen fysieke beperkingen met zich mee, maar ook complexe juridische kwesties, met name wanneer het gaat om financiële verplichtingen zoals partner- of kinderalimentatie. Voor gedetineerden kan dit een verwarrend terrein zijn, waar vragen rijzen over de voortzetting van betalingen en de mogelijkheid om deze tijdelijk te stoppen. Dit artikel verkent de juridische aspecten en de stappen die genomen kunnen worden in een dergelijke situatie.

Voortzetting van (kinder-)alimentatie tijdens gevangenschap:

Een veelgestelde vraag is of kinderalimentatie moet worden doorbetaald wanneer een ouder achter de tralies zit. Het antwoord op deze vraag is “ja”. In Nederland blijft de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie namelijk bestaan, zelfs wanneer een ouder in detentie zit. Het feit dat iemand gedetineerd is, ontslaat die persoon niet automatisch van zijn of haar onderhoudsverplichting jegens de kinderen. Dit in tegenstelling tot diverse uitkeringen, die wel vanzelf (tijdelijk) stoppen bij detentie.

Echter, de mogelijkheid om de kinderalimentatie aan te passen, op te schorten of te stoppen kan afhangen van de specifieke omstandigheden. In sommige gevallen kan de gedetineerde ouder een verzoek indienen bij de rechtbank om de alimentatie te wijzigen op basis van gewijzigde financiële omstandigheden, zoals het verlies van inkomen tijdens detentie.

Stappen om (kinder-)alimentatie te wijzigen gedurende detentie:

1. Informeer de ex-partner:De eerste stap is om de ex-partner op de hoogte te stellen van de veranderde omstandigheden. In sommige gevallen is het mogelijk om met de ex-partner tot een regeling te komen, zodat een rechtbankprocedure kan worden vermeden.

2. Raadpleeg een advocaat: Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in familierecht. Een advocaat kan u over de specifieke wetgeving in hun rechtsgebied en u begeleiden bij het indienen van een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie.

3. Bewijs van financiële situatie: Het is belangrijk om bewijs te leveren van de financiële moeilijkheden die voortvloeien uit de detentie, zoals gebrek aan inkomsten of beperkte financiële middelen. Dit kan medische rapporten, detentiedocumenten en andere relevante bewijsstukken omvatten.

4. Onderhandel met de ex-partner: In sommige gevallen kan een gedetineerde ouder proberen om in overleg met de ex-partner tot een tijdelijke regeling te komen. Een open communicatie en begrip tussen beide ouders kunnen een positieve invloed hebben op het proces.

Call Now