Gimbrere Legal - Logo - Business Card

Yvonne van Mierlo

Yvonne van Mierlo

“Weten waar het echt over gaat”

Yvonne van Mierlo heeft Nederlandse Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan Tilburg University. Tijdens haar studietijd heeft zij ervaring opgedaan op verschillende advocatenkantoren. Van middelgroot tot klein, van strafrecht tot ondernemingsrecht. Nadat zij haar meestertitel heeft behaald, is zij haar carrière in de advocatuur gestart bij Gimbrere Legal.

Door haar enthousiasme en gedreven houding, staat zij klaar voor juridische uitdagingen. Yvonne is een harde werker en gaat tot het uiterste voor haar cliënten.

Naast werk, maakt zij graag tijd voor haar vrienden en om te sporten. Crossfit zorgt voor haar ontspanning en in de winterperiode staat zij graag op haar snowboard op de piste.

Als advocaat is Yvonne van Mierlo betrokken geweest bij de volgende procedures:

In een spraakmakende smaad- en lasterzaak heeft Yvonne als advocaat namens een konijnenopvang een procedure opgestart tegen verschillende konijnenliefhebbers.

Deze cliënte werd online beticht dat zij niet goed voor de konijnen zou zorgen, klanten zou oplichten en de konijnen zelfs geen medische zorg zou geven. De rechter heeft een oordeel gegeven over hoe ver de vrijheid van meningsuiting strekt. Enkele gedaagde partijen dienen de onrechtmatige uitlatingen te verwijderen en verwijderd te houden. Mochten zij niet aan het vonnis voldoen, mag een dwangsom worden opgelegd. 

Een non-actiefstelling en salarisbetalingen vanaf 2017 maar geen arbeidsovereenkomst? 

In deze zaak heeft Yvonne als advocaat de echtgenote van een bestuurder bijgestaan die vanaf 2017 op non-actief is gesteld door een familieruzie. Vervolgens is in juli 2021 de mededeling ontvangen dat er geen arbeidsovereenkomst zou zijn en dat de salarisbetalingen per direct zouden worden stopgezet.  

Omstandigheden waardoor toegewezen dwangsommen toch niet ten uitvoer mogen worden gelegd

In een langlopend geschil tussen partijen heeft Yvonne als advocaat met succes een schorsing van de tenuitvoerlegging van een eerder gewezen vonnis verzocht. De cliënt van Yvonne was namelijk van mening dat de dwangsommen onrechtmatig werden opgelegd tot onredelijke hoogte. 
 
 
De Nederlandse cliënt van Yvonne is in een smaad- en laster procedure betrokken door Belgische personen en een Spaanse vennootschap. Niet alleen het Nederlands recht, maar ook het Europees recht én het Spaanse recht komen in deze zaak aan de orde. 
 
 
Als advocaat is Yvonne betrokken geweest bij een procedure waarbij de cliënt beschuldigd werd van smaad- en laster. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de vrijheid van meningsuiting niet zover gaat dat strafrechtelijke connotaties gebruikt mogen worden. 
 
 
Als advocaat heeft Yvonne een onderneming bijgestaan bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding 
 
 
Als advocaat heeft Yvonne met succes een cliënt bijgestaan in een conflict met een ingeschakeld verhuisbedrijf. Bij de verhuizing is schade ontstaan aan spullen en de woning, terwijl het verhuisbedrijf aangaf dat schade voor de hand ligt bij een dergelijk bedrag.

 

 

 

Call Now