Gimbrere Legal - Logo - Business Card

Ik ben onterfd, wat nu?

Ik ben onterfd, wat nu?

U bent als kind onterfd door uw vader of moeder, en nu? Indien iemand overlijdt zonder het achterlaten van een testament, geeft de wet aan wie als zijn erfgenamen tot de nalatenschap worden geroepen. Indien er een testament is, kan daarin zijn afgeweken van de in de wet genoemde erfgenamen. Er kunnen andere personen of bijvoorbeeld goede doelen als erfgenaam worden aangewezen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de door de wet genoemde personen geen erfgenaam meer zijn: zij zijn onterfd. Ook kunnen in een testament een of meerdere personen expliciet worden uitgesloten als erfgenaam. Bijvoorbeeld een dochter met wie geen contact meer is.

 

Legitieme portie

Het gevolg van onterving is dat de onterfde persoon de rechten die een erfgenaam heeft ontbeert. Zo heeft hij geen recht op inzage in het gehele testament. En doet hij niet mee bij de verdeling van de nalatenschap. De wet biedt echter bescherming: de zogenoemde legitieme portie. Kinderen die zijn onterfd en soms kleinkinderen, kunnen daar als legitimaris een beroep op doen. Dit geldt niet voor andere onterfde personen zoals een echtgenoot, broer of zus of (groot-)ouders.

De grootte van een legitieme portie is in beginsel de helft van de waarde van het erfdeel waar men als erfgenaam recht op zou hebben gehad. De legitieme portie is een aanspraak op een geldbedrag, er is geen recht op goederen van de overledene. Een legitieme portie wordt niet automatisch toegekend. Er zal een beroep op gedaan moeten worden. De manier waarop is niet aan regels gebonden. Maar om een tijdig beroep te kunnen bewijzen is het raadzaam dat schriftelijk en aangetekend te doen bij de persoon die over de uitkering gaat. Dat zal de executeur zijn of, als die er niet is, de erfgenamen.

Een beroep op een legitieme portie moet uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden van de erflater wordt gedaan. Laat men deze termijn voorbij gaan, dan is het recht vervallen, ook als men niet van het overlijden afwist. Een belanghebbende, bijvoorbeeld een erfgenaam, kan de legitimaris ook een redelijke termijn stellen. Een termijn waarbinnen hij kenbaar moet maken of hij al dan niet een beroep doet op de legitieme portie.

 

Legaat of schenking

Is er sprake van een andere verkrijging uit de erfenis, bijvoorbeeld een legaat, of een eerder ontvangen schenking?  Dan kan een beroep op de legitieme portie nadelig uitpakken. Dat heeft te maken met het feit dat deze verkrijgingen in beginsel op de legitieme portie in mindering worden gebracht. Als deze verkrijgingen groter waren dan de legitieme portie, en deze verkrijgingen volgens de wet op de legitieme portie in mindering moeten worden gebracht (dat geldt niet voor alle verkrijgingen), dan is het raadzaam geen aanspraak te maken op de legitieme portie.

Bent u onterfd of heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze erfrecht specialisten. Of bel 076-5140505.

Call Now