Letselschade

Aansprakelijkheidsrecht

Letselschade

Letselschade

U kunt op verschillende manieren letselschade oplopen: een ongeluk zit in een klein hoekje. Een veel voorkomende oorzaak is letsel door een aanrijding, arbeidsongeval, verkeersongeval of een medische fout. Het slachtoffer kan als gevolg van een verkeersongeval lichamelijke of geestelijke schade oplopen, bijvoorbeeld een whiplash. Ook valt te denken aan letsel als gevolg van een een bedrijfsongeval of letsel door een gebrekkig product. Ter compensatie van de geleden letselschade kan de benadeelde de tegenpartij aansprakelijk stellen. En de persoon of organisatie die uw schade heeft veroorzaakt vragen om deze schade te vergoeden.

Letselschade betreft een ingewikkeld juridisch terrein en gaat vaak over lastige – vaak ook emotionele – zaken. Medische en juridische aspecten spelen samen een rol bij het bepalen van de schade en de afwikkeling hiervan. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren over de schadeposten, de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding.

Letselschade kan bestaan uit kosten als:

  • verlies van inkomsten/schade door arbeidsongeschiktheid;
  • medische kosten die de verzekeraar niet vergoedt;
  • aanpassingen aan de auto of de woning;
  • kosten voor hulp in de huishouding of bij het onderhoud van de woning;
  • verzorgingskosten;
  • een studievertraging;
  • reparatiekosten;
  • vervangingskosten;
  • energiekosten;
  • smartengeld.

Ben je arbeidsongeschikt geraakt? Of heb je allerlei materiële en immateriële schade na een ongeval? Dan kunt u deze schade laten verhalen door een letselschadeadvocaat. 

Belastingvrij

Het is goed om te weten dat een schadevergoeding belastingvrij is. Is er een letselschade bedrag overeengekomen of toegekend, dan is dit in beginsel een netto bedrag. Dit betekent dat hierover geen inkomstenbelasting verschuldigd is. De letselschade uitkering hoeft u derhalve niet op te geven als inkomen bij uw aangifte voor de Belastingdienst. Wel betaalt u vermogensrendementsheffing.   

Wilt u uw schade als gevolg van letsel verhalen? Of wilt u de tegenpartij aansprakelijk stellen? Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten adviseren en begeleiden hun klanten bij (complexe) letselschade kwesties.

Contact

Call Now