Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is een cruciaal onderdeel van onze samenleving, waarbij de vraag centraal staat of een benadeelde zijn schade succesvol kan verhalen op een ander. In dit complexe rechtsgebied is het van essentieel belang om deskundige rechtsbijstand in te schakelen. Bij Gimbrere Legal hebben we een team van ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaten die u kunnen adviseren en bijstaan in diverse kwesties.

Wat is het aansprakelijkheidsrecht?

Het aansprakelijkheidsrecht is een tak van het burgerlijk recht die zich bezighoudt met de juridische verantwoordelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Het bepaalt wie aansprakelijk is voor de geleden schade en welke vergoeding hier tegenover staat. Dit rechtsgebied is van toepassing in diverse situaties, variërend van verkeersongevallen tot medische fouten en van contractuele geschillen tot schade veroorzaakt door producten.

Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten en hun specialisaties

Bij Gimbrere Legal hebben we een team van ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaten die zich hebben gespecialiseerd in verschillende aspecten van dit rechtsgebied. Onze advocaten zijn experts op het gebied van:

Onze werkwijze

Aansprakelijk stellen

Bent u slachtoffer van letselschade? Dan zal onze aansprakelijkheidsrecht advocaat eerst de veroorzaker van de letselschade aansprakelijk stellen voor de schade. Wanneer de veroorzaker of de verzekeringspartij de aansprakelijkheid erkent, gaat onze letselschade advocaat over tot de verzameling van alle van belang zijnde feiten en gegevens voor de berekening van de door u geleden schade.

Medische info en advies opvragen

Om uw letselschade te onderbouwen kan het nodig zijn dat er met uw toestemming medische informatie wordt opgevraagd bij de betreffende artsen, specialisten en therapeuten. Ook is het verstandig om uw medische informatie naar een medisch adviseur te sturen met het verzoek om een advies hieromtrent uit te brengen.

Medische info en advies uitbrengen aan verzekeraar

Deze informatie wordt met uw toestemming door onze aansprakelijkheidsrecht advocaat naar de aansprakelijke verzekeraar gestuurd. De verzekeraar heeft een eigen medisch adviseur en brengt op zijn beurt medisch advies uit aan de schadebehandelaar.

Afwikkeling van de schade

Pas wanneer er medisch gezien sprake is van een eindsituatie, in die zin dat u volledig bent hersteld of er geen verbetering van uw klachten valt te verwachten, kan door onze letselschade advocaat tot afwikkeling van uw schade worden overgegaan. In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn om al eerder tot een afwikkeling van de schade te komen.

Procedures

Ontkent de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij dat hij aansprakelijk is? Of worden u en de veroorzaker van de schade het niet eens over welke schade het gevolg is van het incident of over de hoogte van de vergoeding? Dan kunt u naar de rechter. Onze letselschade advocaten staan u hierin bij.

Er zijn verschillende procedures mogelijk:

  • Als u het samen niet eens bent over een bepaald punt dan kunt u dit voorleggen aan de rechter, zodat daarna met de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij verder onderhandeld kan worden. Dit kan via een deelgeschilprocedure.
  • Als u een snel een beslissing wilt hebben, bijvoorbeeld over een voorschot op de schadevergoeding, dan kunt u een spoedprocedure (een kort geding) starten.
  • Als u een definitief oordeel wilt hebben over de aansprakelijkheid en de schade, dan kunt u een uitgebreide procedure (een bodemprocedure) starten.

Kosten

Wanneer de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid heeft erkend, dient deze of zijn verzekeringsmaatschappij de redelijke buitengerechtelijke kosten aan het slachtoffer te voldoen als onderdeel van de totale schade. Onder de buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid zijn gemaakt. Denk hierbij aan de loonkosten van uw behandelend advocaat of jurist. Als gevolg hiervan kost de inschakeling van een advocaat u vaak niets.

Onze aansprakelijkheids– en letselschade advocaten staan u bij wanneer de tegenpartij aansprakelijk is, maar ook wanneer u zelf de aansprakelijke bent. Daarnaast werkt Gimbrere Legal niet alleen voor particulieren. Wij zetten onze juridische expertise ook in voor bedrijven, overheden, instellingen, stichtingen en meer.

Aansprakelijkheidsrecht advocaat inschakelen

Heeft u vragen over aansprakelijkheid en/of letselschade of wilt u ons inschakelen voor juridische bijstand? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Gimbrere Legal. Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten beantwoorden graag uw vragen. Wij werken ook nauw samen met onze specialisten van arbeidsrecht en strafrecht.

Contact

Verkeersongeval

Smartengeld

Schadevergoeding terugvorderen

Medische aansprakelijkheid

Letselschade

Imagoschade

Call Now