Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Deskundige aansprakelijkheidsrecht advocaten

Op vele terreinen in onze maatschappij speelt het aansprakelijkheidsrecht een rol. In het aansprakelijkheidsrecht draait het om de vraag of de benadeelde met succes zijn schade kan verhalen op een ander. Het is belangrijk om bij geschillen hierover rechtsbijstand in te schakelen. De specialisten van Gimbrere Legal adviseren en procederen op vele gebieden binnen het aansprakelijkheidsrecht.

Naast het voorkomen van aansprakelijkheid door middel van zorgvuldig opgestelde contracten, houden zij zich eveneens bezig met een adequate afhandeling van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingstraject.

Onze advocaten adviseren en/of procederen onder meer op het gebied van:

  • Letselschade
  • Productaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen en beroepsziektes
  • Aansprakelijkheid bij (verkeers)ongevallen
  • Schade door niet nagekomen verplichtingen of imagoschade door onjuiste mededelingen van derden

Smartengeld

Letselschade kan ook immateriële schade zijn: het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde die het gevolg zijn van het incident. Deze vergoeding van deze schade heet smartengeld.

De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Smartengeld is de vergoeding voor de ‘onherstelbare’ schade. Omdat het gaat om niet zichtbare schade is het smartengeld moeilijk in bedragen vast te leggen. Pas wanneer er sprake is van een medische eindsituatie kan de hoogte van het smartengeld worden bepaald. Hiervan is sprake als het letsel is genezen of wanneer er geen verbetering meer mogelijk is. 

Onze werkwijze

Indien u slachtoffer bent van letselschade, zal onze letselschade advocaat eerst de veroorzaker van de letselschade aansprakelijk stellen voor de schade.

Wanneer de veroorzaker of de verzekeringspartij de aansprakelijkheid erkent zal door onze letselschade advocaat worden overgegaan tot de verzameling van alle van belang zijnde feiten en gegevens voor de berekening van de door u geleden schade.

Voor het onderbouwen van uw letselschade kan het nodig zijn dat er met uw toestemming medische informatie wordt opgevraagd bij de betreffende artsen, specialisten en therapeuten. Het kan ook verstandig zijn om uw medische informatie toe te sturen aan een medisch adviseur met het verzoek om een medisch advies uit te brengen. De medische informatie, en eventueel het medisch advies, zal indien nodig – met uw toestemming – door onze letselschade advocaat worden toegestuurd aan de aansprakelijke verzekeraar. De verzekeraar beschikt over een eigen medisch adviseur die op zijn beurt een medisch advies zal uitbrengen aan de schadebehandelaar.

Pas wanneer er medisch gezien sprake is van een eindsituatie, in die zin dat u volledig bent hersteld of er geen verbetering van uw klachten valt te verwachten, kan door onze letselschade advocaat tot afwikkeling van uw schade worden overgegaan. In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn om al eerder tot een afwikkeling van de schade te komen.

Procedures

Ontkent de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij dat hij aansprakelijk is? Of worden u en de veroorzaker van de schade het niet eens over welke schade het gevolg is van het incident of over de hoogte van de vergoeding? Dan kunt u naar de rechter. Onze letselschade advocaten kunnen u daarin bijstaan.

Er zijn verschillende procedures mogelijk.

  • Als u het samen niet eens bent over een bepaald punt dan kunt u dit voorleggen aan de rechter, zodat daarna met de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij verder onderhandeld kan worden. Dit kan via een deelgeschilprocedure.
  • Als u een snel een beslissing wilt hebben, bijvoorbeeld over een voorschot op de schadevergoeding, dan kunt u een spoedprocedure (een kort geding) starten.
  • Als u een definitief oordeel wilt hebben over de aansprakelijkheid en de schade, dan kunt u een uitgebreide procedure (een bodemprocedure) starten.

Kosten

Wanneer de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid heeft erkend, dient de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij de redelijke buitengerechtelijke kosten aan het slachtoffer te voldoen als onderdeel van de totale schade. Onder de buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid zijn gemaakt. Hierbij kunt u denken aan de loonkosten van uw behandelend advocaat of jurist.

Als gevolg hiervan kost de inschakeling van een advocaat u vaak niets.

Onze aansprakelijkheids- en letselschade advocaten staan u bij wanneer de tegenpartij aansprakelijk is, maar ook wanneer u zelf de aansprakelijke bent. Daarnaast werkt Gimbrere Legal niet alleen voor particulieren. Wij zetten onze juridische expertise ook in voor bedrijven, overheden, instellingen, stichtingen en meer. 

Heeft u vragen over aansprakelijkheid en/of letselschade? Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten beantwoorden ze graag voor u.

Ons team van aansprakelijkheidsrecht advocaten werkt nauw samen met onze specialisten van arbeidsrecht en strafrecht

Contact

Verkeersongeval

Smartengeld

Schadevergoeding terugvorderen

Medische aansprakelijkheid

Letselschade

Imagoschade

Call Now