Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Op zoek naar een deskundige advocaat ondernemingsrecht?

Als ondernemer kan het niet anders of u krijgt met het ondernemingsrecht te maken. Misschien wel vaker dan u op voorhand verwacht. Of het nu gaat om verbintenissenrecht, contractenrecht of faillissementsrecht. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de belangen van uw onderneming optimaal worden gewaarborgd. Om deze reden werken de advocaten van Gimbrere Legal nauw met elkaar samen. Het gaat er immers niet om wíé, maar hóé uw kwestie wordt aangepakt. 

Verbintenissenrecht 

Een advocaat verbintenissenrecht houdt zich bezig met de rechtsverhouding tussen twee partijen. U kunt hierbij denken aan een huurovereenkomst, een overeenkomst met een keukenleverancier of een aannemer. De advocaten van Gimbrere Legal hebben jarenlange ervaring en een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht. Zij kunnen u dan ook goed adviseren. 

Contractenrecht

Zo zal een specialist contractenrecht betrokken zijn bij de basis van uw onderneming. Dit is namelijk de fase waarin de vennootschap wordt opgericht. Eventueel de aandeelhoudersovereenkomst tot stand komt en uiteraard de algemene voorwaarden van uw bedrijf worden opgesteld. In sommige gevallen komt hier tevens het consumentenrecht bij kijken.

Uiteraard wilt u dat uw contracten waterdicht zijn, maar helaas ontstaan geregeld juridische geschillen. Gelijk hebben, is immers iets anders dan gelijk krijgen. Strategisch procederen is een kunst en kan het verschil tussen winnen en verliezen maken. Zoekt u een deskundige advocaat ondernemingsrecht binnen ons team van specialisten? Onze advocaten beschikken over een ruime proceservaring. Of u nu een (rechts)persoon in rechte wilt betrekken of wanneer u zelf gedaagde partij bent in een procedure. Bij ons bent u aan het juiste adres.

Faillissementsrecht

De advocaten van Gimbrere Legal kunnen u ook efficiënt en doelgericht adviseren over het faillissementsrecht. Met betrekking tot het faillissementsrecht in de breedste zin van het woord. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden in het geval uw onderneming mogelijk failliet wordt verklaard. Juist voordat het doek is gevallen, kan een goed advies veel problemen en schade voor bestuurders voorkomen. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt namelijk altijd op de loer in dit soort situaties. Wij treden regelmatig op voor bestuurders die door een curator aansprakelijk zijn gesteld. Een meerwaarde om juist in een dergelijk geval voor een specialist van Gimbrere Legal te kiezen is dat er advocaten werkzaam zijn die in het verleden tot curator zijn benoemd. Zij kennen dus de kneepjes van het vak.

Specialismen

Als ondernemer wilt u waarschijnlijk niet bezig zijn met deze verschillende juridische vraagstukken. Daarom bent u bij Gimbrere Legal aan het juiste adres. Bij ons wordt namelijk niet in hokjes gedacht, maar het belang van de ondernemer staat voorop. Hiermee onderscheiden wij ons van andere advocatenkantoren waar vaak één advocaat, specialist in álles is. Naar onze mening is dit niet mogelijk. Iedereen heeft immers een eigen specialisme. Zelfkennis vinden wij daarom erg belangrijk.

Op het moment dat u verder bent en personeel in dienst wilt nemen, dan zult u met onze arbeidsrecht specialist te maken krijgen.

Verder is het natuurlijk zo dat uw onderneming ergens gevestigd moet zijn. Als dit een huurpand is, dan is het goed mogelijk dat onze specialist huurrecht iets voor u kan betekenen. Ook kunt u op enig moment te maken krijgen met het auteursrecht en/of merkenrecht en/of privacy. In dergelijke situaties staan onze specialisten op het gebied van intellectueel eigendom u graag bij.

Begeleiding bij het niet nakomen van overeenkomsten of afspraken

Als u een overeenkomst sluit met een andere partij gelden er wederzijdse rechten en plichten. De ene partij heeft bijvoorbeeld de plicht tot levering, de ander tot betaling. Als een van de partijen zijn afspraak niet nakomt (slechte kwaliteit, wanbetaling) is dat nadelig voor de andere partij. Stel dat u een gebruikte auto koopt en deze blijkt gebreken te vertonen. Wat kunt u dan doen? Zijn er mogelijkheden tot schadevergoeding? Zo ja, welke? Een ervaren en gedreven advocaat ondernemingsrecht van Gimbrere Legal staat u graag bij.

Enkele voorbeelden

 • Er is een overeenkomst gesloten met een andere partij. Deze overeenkomst wordt niet nagekomen. Wij kunnen u helpen met het vorderen van de opgelopen schade.
 • U wordt aangesproken door bijvoorbeeld een telefoon- of energiemaatschappij en zegt dat u nog een bepaald bedrag moet betalen. Hier bent u het hier niet mee eens en hebt hulp nodig van een advocaat om verweer te voeren.
 • U hebt problemen met uw telefoonabonnement en komt er zelf niet meer uit.
 • Uw wasmachine is defect of wordt niet geleverd. Wij kunnen u helpen.
 • U wilt verweer voeren tegen een energiebedrijf in verband met beweerde fraude als gevolg van hennepkwekerij.
 • Schade vorderen in verband opzegging duurovereenkomst.
 • Een vereniging van eigenaren heeft een gevelconstructiebedrijf in de arm genomen om de gevel van enkele panden te renoveren. Dit bedrijf heeft zijn werk niet goed gedaan. Wij proberen er voor te zorgen dat de werkzaamheden alsnog correct worden uitgevoerd, of proberen het betaalde geld terug te vorderen.
 • Een bedrijf heeft het transport van iPads uitbesteed aan een koeriersdienst. Tijdens dit transport zijn de iPads gestolen. Wij kunnen u helpen de schade te verhalen op de koeriersdienst.
 • U hebt een tuincentrum ingeschakeld om werkzaamheden in de tuin te verrichten. Deze werkzaamheden zijn niet goed gedaan. Wij proberen de betaalde geldbedragen terug te vorderen en eventuele schade te verhalen op het tuincentrum.
 • Uw huis is verkocht. Enige tijd later wordt u aangesproken op basis van verborgen gebreken. Wij voeren namens u verweer.
 • U hebt een auto gekocht. Deze is niet in orde. Wij kunnen u helpen de koop ongedaan te maken.

 

Kortom, u kunt uw juridische zaken toevertrouwen aan onze experts in ondernemingsrecht. Neem dan ook voor al uw ondernemingsgeschillen contact op met een advocaat ondernemingsrecht binnen ons team van specialisten.

Ons team van ondernemingsrecht advocaten werken nauw samen met onze specialisten van arbeidsrecht en familierecht

Contact

Oprichting van een vennootschap

Ondernemingskamer

Contract

Faillissement

Oprichting van een bedrijf in Uruguay

IE-recht

Call Now