Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Deskundige arbeidsrecht advocaten

De arbeidsrecht advocaten van Gimbrere Legal adviseren en begeleiden u bij arbeidsrechtelijke vraagstukken. Door de toename van wet- en regelgeving is het voor bedrijven van groot belang op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Zeker op het gebied van het arbeidsrecht. Kenmerkend is de aanpak van onze deskundige advocaten; korte lijnen, resultaatgerichte adviezen en daadkrachtige inzet.

Naast de vele vennootschapsrechtelijke overeenkomsten kan een arbeidsrecht specialist u op diverse andere manieren bijstaan. Bijvoorbeeld met vele andere contracten die u mogelijk nodig hebt voor de bedrijfsvoering van uw onderneming. Zij kunnen u onder andere bijstaan bij de volgende onderwerpen:

 • Sociaal plan
 • Uittreding van partners
 • Ontslag werknemers
 • Collectief ontslag
 • Ontslagvergunning
 • Ontslag op bedrijfseconomische gronden

Ondersteuning bij arbeidsconflicten

De arbeidsrechtpraktijk van Gimbrere Legal bestaat uit ervaren advocaten en juristen. Gedreven en vergaand gespecialiseerd volgen zij de ontwikkelingen binnen het (inter)nationale arbeidsrecht op de voet. Zowel in Nederland (Breda, Den Haag en Amsterdam), Spanje (Barcelona en Madrid), Italië (Rome) en Uruguay (Montevideo) verlenen zij u bijstand. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u bijstaan in alle arbeidsrechtelijke kwesties. Hierbij maakt het niet uit of u een kwestie als werkgever of als werknemer hebt. Hieronder meer informatie over de navolgende onderwerpen:

 • Reorganisatie in de onderneming
 • Opstellen van een arbeidscontract
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Ziekte bij werknemer
 • Harmonisering van arbeidsvoorwaarden
 • Ontslag van werknemer
 • Er is sprake van een arbeidsconflict
 • Schending en geldigheid van concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, studiekostenbeding of relatiebeding
 • Functioneren van werknemer
 • Doorbetaling van salaris
 • Beoordeling van vaststellingsovereenkomst
 • Ontslag op staande voet
 • Transitievergoeding

Ontslag

Een ontslag op staande voet is feitelijk een opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder dat er een opzegtermijn in acht genomen wordt. Als u op staande voet wordt ontslagen zijn de (financiële) gevolgen vaak groot en niet te overzien. Het is de zwaarste vorm van ontslag en kan in feite alleen worden toegepast als de werknemer zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft. Het betekent dan ook meer dan alleen een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook het recht op een WW-uitkering vervalt. Als werknemer is het dan ook verstandig om het ontslag zo snel mogelijk aan te vechten. Maar hoe doet u dat? Had de werkgever een dringende reden? Is er rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden? En heeft hij het u schriftelijk meegedeeld?

In deze fase is het verstandig direct een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Een advocaat van Gimbrere Legal kent de nodige valkuilen in dit proces. Een arbeidsrecht specialist kan proberen de werknemer zijn functie te laten behouden. Dit is wat het meest voorkomt en wat de werknemer vaak het liefste wil. Wil de werkgever de werknemer niet terug in dienst nemen dan kan de werknemer via de rechter het loon vorderen en zich inzetten voor een succesvolle loonvorderingsprocedure.

Bent u onrechtmatig ontslagen? Wij helpen u met een schadevergoeding. U wordt ontslagen en wilt uw ontslag aanvechten omdat u het niet eens bent met uw ontslag? Wij helpen u om uw werkzaamheden te kunnen hervatten en uw loon doorbetaald te krijgen. U hebt een aankondiging ontvangen van een ontslagprocedure bij UWV WERKbedrijf en hebt hulp nodig.

Heeft u vragen over (begeleiding bij een) onrechtmatig ontslag of speelt er een kwestie binnen uw organisatie rondom onrechtmatig ontslag op staande voet? Neemt u dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten. Het team van arbeidsrecht advocaten van Gimbrere Legal heeft ruime ervaring met het begeleiden van ontslagen wegens dringende redenen.

Relatie- en concurrentiebeding

Een van de zaken waar u bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst mee te maken kunt krijgen zijn de toepassing van een concurrentiebeding of een relatiebeding. 

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding staan. Volgens de wet moet een concurrentiebeding schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Een concurrentiebeding (ook wel: non-concurrentiebeding of niet-concurrentiebeding) 

zorgt ervoor dat u niet zomaar overal kunt werken na het einde van uw arbeidsovereenkomst. Er kan in staan dat u niet bij een concurrent van uw werkgever mag werken. Of dat u niet een concurrerend bedrijf mag starten. Dit beding geldt voor een bepaalde periode na het eindigen van uw arbeidsovereenkomst. Daarbij wordt meestal afgesproken dat u een boete moet betalen als u het concurrentiebeding overtreedt.

Voorbeelden van beperkingen zijn:

 • Hetzelfde werk doen bij de concurrent
 • Bij de directe concurrent van uw oude werkgever gaan werken
 • Binnen een bepaalde afstand van uw oude werkgever hetzelfde werk uitvoeren
 • Binnen een bepaalde periode bij de concurrerende werkgever hetzelfde werk doen


Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt zowel gedurende als na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de (oud-)werkgever. Een relatiebeding beschermt de belangen van uw werkgever. Let bij het afspreken van een relatiebeding op het volgende:

 • Omschrijf wie onder het begrip ‘relatie’ valt. Nog beter: noem de relaties waar het precies om gaat
 • Stel vast hoe lang het beding geldig is. Vaak is dit maximaal een jaar
 • Het verbod om contact met relaties te hebben geldt als u dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat doen. Dit wordt vaak vergeten met als gevolg dat u geen contact mag hebben met oude relaties terwijl u iets heel anders gaat ondernemen.


De arbeidsrecht advocaten van Gimbrere Legal hebben ruime ervaring met het behandelen van geschillen aangaande een relatiebeding en/of concurrentiebeding en met het voeren van zulke procedures.

Reorganisatie

De gevolgen van een reorganisatie kunnen voor werknemers groot zijn. Deze kunnen liggen in het krijgen van een andere functie, een andere werkplek, nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarden of ontslag. Soms is de werkgever verplicht om te overleggen over de gevolgen van een reorganisatie.

Voor een medewerker kan een reorganisatie spanningen met zich meebrengen. Vooral stress en slapeloosheid zijn veel voorkomende klachten. Er wacht immers een onzekere toekomst. Wij begeleiden u optimaal in deze onzekere fase. Een arbeidsrecht advocaat kan u hierbij helpen. De arbeidsrecht specialisten van Gimbrere Legal staan zowel werknemer als werkgever bij in een reorganisatie.

Samenwerkingsverbanden

Je hebt plannen om een maatschap te starten. Als zelfstandige je eigen beroep uitoefenen met de voordelen van een samenwerkingsverband. Professionele begeleiding is dan meer dan welkom. Ook als je een andere rechtsvorm kiest zoals een vof of commanditaire vennootschap kunnen wij je bijstaan. Maar wat als die samenwerking mislukt als gevolg van onderlinge ruzie? Dan kan een advocaat van Gimbrere Legal jou helpen naar het zoeken van een oplossing.

Maatschap, vof, joint venture

Je kunt wel wat hulp gebruiken bij het oprichten en begeleiden van een maatschap. Dit doen wij graag. In jouw maatschap met twee andere specialisten is ruzie ontstaan. De maatschap moet worden ontbonden. Wij kunnen hierbij assisteren. Je kunt wel wat hulp gebruiken bij het oprichten en begeleiden van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Dit doen wij graag. Je hebt een vof gehad samen met een andere partij. Je hebt ruzie gekregen. De vof moet ontbonden worden en daarover moet overeenstemming bereikt worden. Je kunt wel wat hulp gebruiken bij het starten van jouw joint venture. Wij helpen je graag.

Wilt u meer informatie over een onderwerp binnen het arbeidsrecht? Neemt u dan direct vrijblijvend contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.

Onze arbeidsrecht advocaten werken nauw samen met onze specialisten van ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Contact

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Arbeidsconflict

Arbeidsongeval

Arbeidsovereenkomst

Ontslag

Concurrentiebeding en relatiebeding

Call Now